Cito-toetsen in groep 4

Cito-toetsen groep 4

Cito-toetsen van groep 4

Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. In januari is de eerste Cito-toets , de toets Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder over de Cito’s M4 en E4 te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4 in het basisonderwijs. Op die manier bent u duidelijk geïnformeerd.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Dat houdt onder andere in: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die leerlingen in deze groep moeten kunnen toepassen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens het jaar langs en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Educatie
Basisschool
Onderwijsinfo
Basisonderwijs
Alles over onderwijs
Onderwijsblogs
Educatie
Blog over onderwijs
Onderwijsinfo
Basisonderwijs in Nederland
Over onderwijs
Onderwijs Enz
Onderwijs Coolestart
Onderwijs
Educatief
Citotoetsen in groep 4
Groep 4 basisschool
Basisschool groep 4
Basisonderwijs
Groep 4
Citotoetsen in groep 4
Cito-toets
Onderwijsblogs
Onderwijsoverzicht
Over onderwijs
Online onderwijs
Meesterlijk onderwijs
Onderwijs
Passend onderwijs

Info over kinderen in groep 4

Link toevoegen

Overzicht Startpagina's

Basisonderwijs overzichten
Leerkrachten
Beter onderwijs
Onderwijstips
Ouders en onderwijs
Onderijs en ouders
Basisonderwijs tips
Basisscholen
Educatie info
Info
Educatie
Onderwijs overzicht
Juf Femke Eigenstart

Juf Femke Eigenstart

Link toevoegen

Cito-toets thuis oefenen

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken uitgebracht, speciaal voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van beide boeken. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alles aan de orde. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen van de basisschool. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

Onderstaande websites kunnen je ook verder op weg helpen:

Groep 4 weetjes
Cito-toetsen groep 4
Cito-toetsen groep 4 oefenen
Groep 4 ouders
Groep 4 van de basisschool
Groep 4 weetjes
Citotoetsen groep 4
Cito toets groep 4
Toetsen van groep 4
Leren in groep 4
Groep 4 basisonderwijs
Toetsen in groep 4
Citotoetsen groep 4
Groep 4 overzicht
Groep 4 voor ouders
Cito-toets groep 4 voor ouders
Alles over groep 4
Groep 4 weetjes
Ouders met kinderen in groep 4
Toetsen PO

Link toevoegen

Belang van Cito-toetsen

Belang van de toetsen

Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen in beeld te brengen. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen voldoende ontwikkelen. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Daarnaast zijn de scores belangrijk voor de overgang van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.

Voorbereiden op de toetsen

Het is zeker zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook terug in de normale lessen. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito M4 en E4 verschillen van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Niet zo gek dat veel ouders ervoor kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.

Toets basisonderwijs
Citotrainer
Beter op school
Onderwijs
Educatief
Meester Cor
Onderwijs blogs
Basisonderwijs
Onderwijsfans

Link toevoegen

Documenten

In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan over begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Omdat deze scores van belang zijn besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione komen daarbij zeker van pas. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig getraind in alle onderdelen van het vierde leerjaar.

File 1
Document 3
File 2
File 3
Tekening Cito-toets groep 4
Cito-toets groep 4 presentatie
Afbeelding bij artikel
Afbeeldingen
Artikel 1
Document
Document 2
Dit document
Maps
File
Overzicht
Presentatie Groep 4
Bestanden 1
Presentatie Cito-toets groep 4
Afbeelding bij Cito-toets
Document bij Cito-toets groep 4
Document
Presentatie
Cito-toets groep 4 presentatie
Presentatie overzicht
Tekening
Doc
Doc 2
Afbeelding
Presentatie over Citotoets groep 4
Afbeelding
Afbeelding
Spreadsheet

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 26-11-2020

Aanmaakdatum: 24-09-2020

Rubrieken: 5

Links: 2

Link toevoegen