Cito-toetsen groep 4

Cito-toetsen groep 4

Cito-toetsen van groep 4

Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. In januari is de eerste Cito-toets , de toets Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder over de Cito’s M4 en E4 te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4 in het basisonderwijs. Op die manier bent u duidelijk geïnformeerd.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Dat houdt onder andere in: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die leerlingen in deze groep moeten kunnen toepassen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens het jaar langs en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Educatie
Basisschool
Onderwijsinfo
Basisonderwijs
Alles over onderwijs
Onderwijsblogs
Educatie
Blog over onderwijs
Onderwijsinfo
Basisonderwijs in Nederland
Over onderwijs
Onderwijs Enz
Onderwijs Coolestart
Onderwijs
Educatief
Citotoetsen in groep 4
Groep 4 basisschool
Basisschool groep 4
Basisonderwijs
Groep 4
Citotoetsen in groep 4
Cito-toets
Onderwijsblogs
Onderwijsoverzicht
Over onderwijs
Online onderwijs
Meesterlijk onderwijs
Onderwijs
Passend onderwijs

Info over kinderen in groep 4

Link toevoegen

Link toevoegen