Documenten

Documenten

In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan over begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Omdat deze scores van belang zijn besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione komen daarbij zeker van pas. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig getraind in alle onderdelen van het vierde leerjaar.

File 1
Document 3
File 2
File 3
Tekening Cito-toets groep 4
Cito-toets groep 4 presentatie
Afbeelding bij artikel
Afbeeldingen
Artikel 1
Document
Document 2
Dit document
Maps
File
Overzicht
Presentatie Groep 4
Bestanden 1
Presentatie Cito-toets groep 4
Afbeelding bij Cito-toets
Document bij Cito-toets groep 4
Document
Presentatie
Cito-toets groep 4 presentatie
Presentatie overzicht
Tekening
Doc
Doc 2
Afbeelding
Presentatie over Citotoets groep 4
Afbeelding
Afbeelding
Spreadsheet

Link toevoegen

Link toevoegen